<<

Ana Sayfa / Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı ve Proje Yönetimi

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı ve Proje Yönetimi

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kentsel dönüşüme girecek olan yapıların hak sahiplerine, yasa kapsamında yenilecek olan yapıları ile ilgili hukuki, idari ve teknik konularda destek vermek adına kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

Hukuk Gayrimenkul olarak, gayrimenkul ve inşaat hukuku alanında uzman avukatlar, mimarlar ve mühendislerden oluşan profesyonel bir ekiple hizmet veriyoruz.

Karşılaşılan karmaşık ve riskli süreçlerin planlanması ve doğru uygulanması ile tamamen hak sahiplerinin menfaatlerini gözeterek hak sahiplerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretilmesi temel amacımızı oluşturmaktadır.

Hak sahibinin kentsel dönüşüm sürecinde hukuk, gayrimenkul değerleme, mimarlık, mühendislik gibi ihtiyaç duyduğu farklı alanları bir araya getirerek Hukuk Gayrimenkul olarak, kentsel dönüşüm sürecini, proje hazırlık ve sözleşme aşamasından, yapı kullanma izni (iskan) alımına kadar hak sahipleri ile birlikte A’dan Z’ye yönetiyoruz.

Hukuk Gayrimenkul olarak Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı ve Proje Yönetimi kapsamında projenin kontrollü ve güvenli olarak ilerlemesini sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen hizmetleri sunuyoruz.

Mevzuat kapsamında kentsel dönüşüm işlemlerin planlanması ve takibi

 • Tapu Müdürlükleri ve Belediyelerde gerekli incelemeler yapılması; statik ve mimari projelerin temin edilmesi
 • Deprem Risk Raporu alınmasına ilişkin gerekli başvuruların yapılması ve Deprem Risk Raporunun hazırlanması ve onay süreçlerinin takip edilmesi
 • Bina Ortak Karar Protokolünün hazırlanması; satış dosyasının hazırlanması ve takibi
 • Kira yardımı, kentsel dönüşüm kredisi için gerekli başvuru süreçlerinin yürütülmesi

Müteahhit tarafından hazırlanan projenin ve teklifinin uygunluğunun değerlendirilmesi

 • Tapu Müdürlükleri ve Belediyelerde gerekli incelemeler yapılması; statik ve mimari projelerin temin edilmesi
 • Deprem Risk Raporu alınmasına ilişkin gerekli başvuruların yapılması ve Deprem Risk Raporunun hazırlanması ve onay süreçlerinin takip edilmesi
 • Bina Ortak Karar Protokolünün hazırlanması; satış dosyasının hazırlanması ve takibi
 • Kira yardımı, kentsel dönüşüm kredisi için gerekli başvuru süreçlerinin yürütülmesi

İnşaat sözleşmesinin hazırlanması, hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda hukuki, teknik ve ticari konularda müzakerelerin yapılması

 • Proje başlangıç aşamasında hak sahipleri ile toplantılar yapılarak taleplerin tespit edilmesi
 • Sözleşmenin hazırlanması ve konusunda uzman avukatların katılımıyla sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi
 • Tüm müzakerelerin tutanak haline getirilmesi ve hak sahipleri ile paylaşılması
 • Müzakerelerin neticelendirilmesi ve sözleşmenin imza aşamasına getirilmesi
İnşaata hazırlık sürecinin yönetilmesi

 • Yapının müteahhide sözleşmeye uygun şekilde teslimi ve ilgili tutanakların hazırlanması
 • Hak sahiplerinin doğalgaz, elektrik ve su aboneliklerinin kapatma işlemlerinin yapılması
 • Ruhsat başvuru sürecinin takibi ve hak sahiplerine bildirilmesi
 • Tapu Müdürlüğünde yapılması gereken sözleşme şerhi, yıkım sonrası cins tahsisi, ipotek şerhi ve benzeri işlemlerin takip edilmesi
Sözleşmeye uygunluk sürecinin yönetilmesi

 • İnşaatın sözleşme, proje ve teknik şartnameye uygun olarak yapılıp yapılmadığının düzenli olarak kontrol edilmesi ve projede gelinen aşamaların hak sahiplerine bildirilmesi
 • İnşaatın sözleşmede belirlenen süreye uygun olarak ilerleyip ilerlemediğinin denetlenmesi
 • İnşaatın yapımı sırasında doğabilecek sorunlara zamanında gereken müdahalelerin ve müteahhide gereken bildirimlerin yapılması
 • İnşaatın aşamalarına göre gerekli tapu ve belediye işlemlerinin tamamlanması
 • Geçici kabul işlemlerinin yapılması ve tutanak altına alınması
 • Müteahhidin yapı kullanma iznine (iskan) başvurma sürecinin takip edilmesi